Цаасан Байшин: 2-р хэсэг

Цаасан Байшин: 2-р хэсэг

Дээрэмчид бэлэн мөнгө хэвлэн дээрэмдэхээр Mint-г бүслэн хүмүүсийг барьцаална. Цагдаа нар үүнийг зогсоох ёстой болно. Гэвч улс төрийн завхрал үүнтэй зэрэгцэн орсоноор үйл явдал өөрчлөгдөнө.

Хугацаа: 130 мин
Улс: Korean
Үнэлгээ өгсөн (1)

Нэвтэрч орсны дараа үзэх боломжтой.

НЭВТРЭХ / БҮРТГҮҮЛЭХ