Сайн Муу Ээж

Сайн Муу Ээж

Хүүгээ ганцаараа өсгөх болсон гахайн ферм ажиллуулдаг ээж. Өөртэйгөө адил амьдрал туулуулахгүйн тулд хүүдээ хүчээр хатуу хандан прокурор болгох ч хүү нь хүйтэн сэтгэлтэй, муу прокурор болно. Гэвч ослын улмаас тэрээр саажилттай, 7 настай үеийнхээ тархитай болно...
Хугацаа: 60 мин
Улс: Korean
Үнэлгээ өгсөн (1)

Нэвтэрч орсны дараа үзэх боломжтой.

НЭВТРЭХ / БҮРТГҮҮЛЭХ