Дундын хайр

Дундын хайр

Уэа Касановынханд дургүй, харин Кинг тэдний нэг нь. Уэа, Кинг хоёр нэг газар ажилладаг бөгөөд Жэйд гэх дундын найзтай. Тэд бие биедээ дургүй байсан ч онцгой байдлаар харилцаа үүсгэнэ. (LGBT)
Хугацаа: 42 мин
Улс: Thailand
Үнэлгээ өгсөн (1)

Нэвтэрч орсны дараа үзэх боломжтой.

НЭВТРЭХ / БҮРТГҮҮЛЭХ